Maarif Platformu çalıştayı 29-30 Haziran’da başlıyor

29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek program öncesi açıklamalarda bulunan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Özer, ‘Baştan beri Maarif Platformunun destek verdiği Maarif Düşüncemizin Kuramsal Temelleri Projesi, maarif sisteminin milli ve insani değerler merkezinde inşasının temellerini oluşturacak bir dizi bilimsel çalışma serisinden meydana geliyor. Projenin temel amacı; ruhumuzu, zihnimizi, dimağımızı besleyen ve bizi biz yapan düşünürlerin maarif, insan, bilgi, ahlak, erdem, toplum, öğretmen ve öğrenci niteliklerine dair fikirlerinin 21. yüzyıla aktarılmasını sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

İnsanlık tarihinin ortaya koyduğu birikimi ortaya çıkarılmaya yönelik bir proje olduğunu ifade eden Özer, ”Bize ait bir pedagoji anlayışı oluşturmak için elimizde yeterli muhtevanın olması gerekir. Bunun için gerekli olan bilgi ve birikim ana kaynaklarımızda mevcuttur. Yapılması gereken bu muhtevayı organize etmek ve kullanmaya hazır hale getirmektir. İşte bu proje ile insanlık tarihinin ortaya koyduğu birikim ortaya çıkarılmaktadır. Bu çalışmalarla kendi kültürümüzün ve tarihsel birikimimizin merkezde olduğu eğitim bilim anlayışı ve düşüncesinin temellerini atmaya çalıştığımıza inanıyoruz” dedi.

Özer açıklamalarına şöyle devam etti;

ÇALIŞTAYIN İLKİ OCAK 2023’TE GERÇEKLEŞMİŞTİ

“Maarif Düşüncemizin Kuramsal Temelleri-I” çalıştayını Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesinin bir organizasyonu olarak 21–22 Ocak 2023 tarihlerinde OMÜ Konukevi’nde düzenlemiştik. Birinci çalıştay, yaklaşık bir yıllık süreç sonunda 4 farklı ülke ve 25 farklı üniversiteden 42 akademisyenin her birinin bir düşünürü çalıştığı kitap çalışmasının bir hazırlığı olarak gerçekleştirilmişti. Bu çalıştayda ise 2. cilt çalışmalarına esas olacak araştırma sonuçları müzakere edilecektir. Klasik dönem Müslüman düşünürlerin eğitimle ilgili eser ve fikirleri tartışılırken, günümüz eğitim uygulamaları ve pratiklerine; eğitimin kronik sorunlarına yönelik öneriler de sunulmaktadır.

“MAARİF DÜŞÜNCEMİZİN KURAMSAL TEMELLERİ” ÇALIŞMALARI MÜRACAAT VE REFERANS KAYNAĞI OLACAKTIR’

Projenin ilk mahsulü olan “Maarif Düşüncemizin Kuramsal Temelleri–I” kitabının yayınlanmasının akisleri olarak, “milli bir maarif sistemi” kurmada bu tür çalışmalara ne denli ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu durum, bizi kitabın 2. cildini kaleme almaya ve diğer ciltleri de planlamaya sevk etmiştir. 2. Çalıştayın ana teması, milli maarife giden yola malzeme döşeme mahiyetindeki kitap serisi projesi olan Maarif Düşüncemizin Kuramsal Temelleri-II kitabının vücut bulmasıdır.

“Maarif Düşüncemizin Kuramsal Temelleri” çalışmaları, eğitim sahasında yapılacak çalışmalar için dikkate alınması gereken bir müracaat ve referans kaynağı olacaktır. Geçmişte Nizamü’l-Mülk, bizim iyi-güzel-doğru tasavvurlarımıza göre bir eğitim sistemi geliştirmişti. Bu sistem, hem Selçuklu’yu hem de Osmanlı’yı kuran muazzam ve köklü bir eğitim sistemiydi. Neden benzerini kendi eğitim sistemimiz için düşünmeyelim! Nizamiye medreselerinin kurucu fikir babası Nizam-ül Mülk şöyle demişti: “Kitaplar bize ‘biz’i anlatmalıdır. Mektep ise ‘biz’i yaşatmalıdır. Muallimler de ‘biz’den biri olmalıdır.” Hâlbuki, kitaplar bizi anlatmadı, mekteplerde bizim modellerimiz uygulanmadı. Muallimler bizden birisi olmaktan çıkarıldı. Maarif davamızın özünü biz olmak ve kimlik kazanmak meselesi olarak özetliyor; kaybettiğimiz geçmişimizi bulma ve çağın gerekleriyle uyumlu bir öze dönme meselesi olarak değerlendiriyoruz.

“TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ” İLE TEVAFUK OLDU

“Maarif Düşüncelerimizin Kuramsal Temelleri” adı ile başlattığımız bu projemizin Milli Eğitim Bakanlığının “Milli Maarif Modeli”nin özellikle müfredat çalışmalarına bakış açısı sunacak ve içerik sağlayacak bir çalışma olarak görüyoruz. Klasik dönem Müslüman düşünürlerin eğitimle ilgili eser ve fikirleri tartışılırken, günümüz eğitim uygulamaları ve pratiklerine; eğitimin kronik sorunlarına yönelik öneriler sunulmaktadır. Bu öneriler, sunumlarda üzerinde durulacak esas noktayı ve hazırlanacak raporda odak noktayı teşkil etmektedir.

Çalışmalarımız Millî Eğitim Bakanlığının, milli maarif yolunda atmış olduğu çok kıymetli “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile tevafuk etmektedir. Bu durum mutluluk vericidir.

Çalıştayımız, açılış paneli (çağrılı konuşmacılar), müzakereli sözlü sunumlar, sonuç raporunun müzakeresi ve kapanış bölümlerinden meydana gelmektedir.

Çalıştayın detayları şu şekilde;

29.06.2024 Cumartesi (1. Gün)

09.00-9.30 Kayıt

09.30-10.45 Açılış & Selamlama Konuşmaları

11.00-13.00 1. PANEL: Prof. Dr. Yücel Oğurlu

Tahsin Görgün (Prof. Dr. 29 Mayıs Üniversitesi)

Maarif Sistemi Nedir? Cevaplanması Gereken Temel Soru ve Sorunlar

Burhan Akpınar (Prof. Dr., Fırat Üniversitesi)

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde Maarif Düşüncemizin Kuramsal Temelleri Projesinin Yeri

Ömer Özyılmaz (Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi)

Eğitim Sistemini Oluştururken ya da Dönüştürürken Nasıl Bir Metot İzlenmelidir?

Kemal Tekden (Dr., TÜZDEV)

Tarihten İlhamla Zamanın Ruhunu Okumak

13.00-14.00 Öğle Arası

14.00-16.00 2. PANEL: Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Ahmet Kavlak (Doç. Dr., Iğdır Üniversitesi)

Felsefenin İslam Dünyasındaki Serüveni ve İslam’da Bilim Meselesi

Osman Çakmak (Prof. Dr., İ. Rumeli Üniversitesi)

Ortaçağda Müslümanları İlim ve Maarifte/Medeniyette Zirve Yapan Sırrın Araştırılması. Seküler Bilim ve İlim (Bilim – Din Ayrıklığı) Meselesi

Adem Ölmez (Prof. Dr., İ. Medeniyet Üniversitesi)

Osmanlıdan Cumhuriyete Eğitim Tarihi Yazıcılığı Üzerine Bir Değerlendirme

16.00-16.30 Çalıştay Arası

16.30-18.30 3. PANEL: Prof. Dr. Ömer Özyılmaz

Ahmet Kasım Sezgin (Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi)

Maarifte ve Ahlâkta Kurucu Bir Önder ve Öncü: İbni Miskeveyh

Abdullah Eker (Dr. Öğr. Üyesi, Balıkesir Üniversitesi)

Davud-u Kayseri’nin Eğitim Anlayışı

Yusuf Sözer (Dr. Öğr. üyesi, Batman Üniversitesi)

Ferîdüddîn Attâr ve Ahlaki Eğitimde Temsil Metodu (senaryolaştırma)

18.00- 18.30 Çalıştay Arası

18.30-20.30 4. PANEL: Dr. İsrafil Kuralay

Burhan Akpınar (Prof. Dr., Fırat Üniversitesi)

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde Yer Alan Ruh ve Kalp Kavramları Bağlamında İbn Arabi’ nin Yeniden Okunması

Bünyamin Han (Doç., Dr., Kütahya Dumlupınar üniversitesi)

Öğretmenlikten Muallimliğe Yolculuk. İbni Sahnun Örnekleminde Bir Değerlendirme

Zakir Elçiçek (Doç. Dr., Dicle Üniversitesi)

Şeyh İşrakin (Şehabettin Sühreverdi) Öğrenme Metodolojisinde Disiplin: Özfarkındalık ve Özyönetim

30.06.2024 Pazar (2. Gün)

9.00-11.00 5. PANEL: Prof. Dr. Adnan Yüksel

Şaban Berk (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi)

Yusuf Has Hacib’ten Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline Notlar

Fatih Mehmet Coşkun (Doç. Dr., Medeniyet Üniversitesi)

Şehabettin Sühreverdi ve Mühendislik Eğitimi

Dursun Ali Tokel (Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Taşköprülüzâde’nin İnsan Yetiştirme Anlayışı ve Günümüze Yansımaları

11:00 – 11:30 Çalıştay Arası

11.30-13.30 6. PANEL: Doç. Dr. Şaban Berk

Bayram Özer (Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Farklı Disiplinlerin Eğitimde Kullanımında Öncü Bir İsim İbni Sina

Burhan Akpınar (Prof. Dr., Fırat Üniversitesi),

Yönetici Eğitimi ve Eğitimin Kurumsallaşmasında Öncü Bir İsim: Nizam-ül Mülk

Musa Mert (Dr., Öğretmen, Yazar)

Eğitimde Fıkıh ve Bir Fakih Muallim Ebu Hanife

13:30 – 14:00 Çalıştay Arası

14.00-16.30 7. PANEL: DEĞERLENDİRME VE SONUÇ OTURUMU

Ömer Özyılmaz, Bayram Özer, Burhan Akpınar, Halim Ulaş, Dursun Ali Tokel, Mehmet Ali Gündoğdu, Ömer Hatunoğlu

Sonuçların müzakeresi ve değerlendirme,

Raporun teşkili için tekliflerin müzakeresi. (Tüm müzakereciler)

18.00-22.00 KAPANIŞ PROGRAMI (Said Yüce, Osman Çakmak, Bayram Özer, Burhan Akpınar, Tahsin Gülhan, Halim Ulaş, Kasım Takım, Abdullah Eker, Ahmet Kavlak…)

Yer: İstanbul Rüstem Paşa Medresesi (İİKV)

Sururi Mah. Medrese Sok. No:2 PK:34120 Eminönü/Fatih

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir